Untitled Document
menu back Ana sayfa İndirimli ürünler Ön sipariş Müşteri hizmetleri Sipariş takip Sepetim Sıkça sorulan sorular İletişim
empty Üye ol Üye girişi
SÖZLEŞME

www.mobilcom.com.tr KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme tarafları, Merkez Mh.Hanımefendi Sk Z.Yeyman Ap No.1/1 D2 /Şişli/ İstanbul adresinde mukim MOBİLCOM HABERLEŞME

(Bundan böyle MOBİLCOM olarak anılacaktır) ile

.............................................................................................................................................

.............adresinde mukim .......................................

.............................................................................................................

(Bundan böyle MÜŞTERİ/BAYİ diye anılacaktır) arasında yazılı şartlarla ..... / ...... / 200.... Tarihinde tanzİm ve imza edilmiştir.

www.mobilcom.com.tr

2-Tanımlar

MOBİLCOM'un internet üzerinde www.mobilcom.com.tr adresinden ve ilerde duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet üzerinden bayi

ve müşterilerine mal satışı yaptığı sanal ortamdır.

3-Sözleşmenin Onaylanması

www.mobilcom.com.tr bayilik sözleşmesi, MÜŞTERİ/BAYİ'nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz okuduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir.

4-MOBİLCOM HABERLEŞME'nin www.mobilcom.com.tr Sistemi

1) BAYİ'ye, MOBİLCOM'un belirleyeceği bir cari kodu ve şifre verilir.

2) Cari kodu her BAYİ için farklıdır ve başkasına verilmez.

3) Cari Kodu ve Şifresi MOBİLCOM tarafından üretilir. MOBİLCOM şifre  kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

4-BAYİ'nin yükümlülükleri

BAYi www.mobilcom.com.tr sitesini kullanımı sırasında;

1) Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi ) durumlarda, bilginin hatalı ve noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğin sona erebileceğini,

2) mobilcom.com.tr'ye erişim için kendisine verilen şifrenin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu cari kodu ve şifreyle yapacak işlemlerin BAYİ adına yapıldığı ve bu cari kodu ve şifreleri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini,

3) www.mobilcom.com.tr'de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının MOBİLCOM'a veya hizmet alınan servise ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalayıp dağıtmayacagını,

4) Sistem üzerindeki Satın alma işlemini geçerliliği ve limiti onaylanmış kredi kartı aracılığıyla veya nakit olarak siparişini takip eden bir tam iş günü içerisinde yapmak zorunda olduğu aksi halde siparişinin iptal edilebileceğini,

5) www.mobilcom.com.tr'dan elde edeceği her türlü bilginin kullanıcıya özel olduğu ve bu bilgilerin üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle paylaşmayacağını,

6) Yukarıda verilen kurallara aykırı davrandığı takdirde MOBİLCOM'un hiçbir ihtara gerek kalmaksızın www.mobilcom.com.tr Bayiliğine son verme hakkının olduğunu kabul eder.

7) Sunulan hizmetlere MOBİLCOM tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi , değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda MOBİLCOM'un uğrayabileciği tüm zararları tazmin etmeyi,

8) Tehdit edici, ahlakdışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslar arası anlaşmalara aykırı ve ticaretle ilgisiz mesajlar göndermemeyi,

9) www.mobilcom.com.tr servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcıların rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MOBİLCOM'dan tazminat talep etmemeyi,

Kaşe ve İmza

10) Kurallara aykırı davranıldığı takdirde MOBİLCOM'un, hiçbir ihtara gerek

kalmadan, gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

11) Mal teslimi sırasında, istenildiği takdirde, geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde

ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6) MOBİLCOM'un yükümlülükleri

1) MOBİLCOM, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek MÜŞTERİ/BAYİ'lerine teslim eder. Ancak MOBİLCOM dışında veya MOBİLCOM'un

bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

2) MOBİLCOM, www.mobilcom.com.tr'de yer alan bilginin, MOBİLCOM dışı kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu değildir.Ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami cabayı gösterir.

3) MOBİLCOM, sipariş verilen malları sipariş sayısını gözeterek MÜŞTERİ/BAYİ'lerine teslim eder.Ancak bilgisi dışında oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

4)MOBİLCOM, siteye girebilmek için gerekli olan "Bayi Kod" ve "Şifresini" kendisi ile muattap olan Şirket ortağı veya sahibine elektronik posta ile gönderir. Postanın BAYİ'ye ulaşmaması,alınmaması veya okunmamasından MOBİLCOM

sorumlu değildir. Şifrenin kaybedilmesi halinde eski şifre iptal edilerek yenisi MOBİLCOM tarafından BAYİ'nin daha önceden belirlenmiş e-posta adresine tekrardan

gönderilir.

5) MOBİLCOM, kendi ürettiği, ithal ettiği veya satın aldığı belge, yazılım tasarım,grafik vb...eserlerin mülkiyet ve mülkiyetlerinden doğan telif haklarına sahiptir.

6) Malların www.mobilcom.com.tr'de teşhir edilmesiyle MOBİLCOM, malların stokta bulunmasını taahhüt etmez.

7) www.mobilcom.com.tr'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellikleri bilgilerini değiştirme yükümlülüğü MOBİLCOM'a aittir. Fiyat ve ürün özellikleri bilgilerinde hata oluştuğu takdirde MOBİLCOM hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri

hesabına iade edebilir.

8) MOBİLCOM ileride www.mobilcom.com.tr adresinden yararlanmak isteyen Müşteri/Bayilerden elektronik ortamda sözleşmenin Mevcut halini yada yeni halini onaylamalarını isteyebilir.onaylanmaması halinde Bayi'nin işlem yapmasını durdurabilir.

7 - Kredi Kartı Kullanımı

BAYİ'nin sipariş ödemelerini kredi kartları ile gercekleştirmeleri istemesi durumunda BAYİ öncelikle şirkete ait kredi kartlarını kullanabilecektir,eğer şirkete ait kredi kartı mevcut değilse, bu durumda şirketi temsil ve

ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını kullanabileceklerdir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda MOBİLCOM ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan BAYİ'ye yapacak bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı BAYİ sorumlu olacak ve MOBİLCOM'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

8 - Mal Teslimatı

MOBİLCOM, bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi veya üçüncü şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı MOBİLCOM'un tasarrufundadır ve BAYİ'ye önceden genel çerçevesi belirtilmek şartıyla değiştirebilir.

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı süresinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunmazsa, müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılabilir veya telefonla ulaşmaya çalışılabilir. Müşteri üç gün içinde aradığı takdir de teslimat aynı adrese ek ücret karşılığında gerçekleşir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti BAYİ'nin cari hesabına borç olarak

kaydedilecek, kredi kartı ile yapılan siparişlerdeyse kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini MOBİLCOM ile anlaşmalı kargo şirketinin gerçekleştirmediği siparişlerde taşıma şartları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir.

Kaşe ve İmza

9 - Ürün İadesi

İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve kapıdan satışlara ilişkin

uygulama usul ve esaslarına dair tebliğ'in T.T.K, B.K ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumuyla geri vermek şartıyla teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, MOBİLCOM tarafından geri alınacak, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan MOBİLCOM kendinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10 - Kayıtların geçerliliği

BAYİ sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklardan her iki tarafında defter kayıtlarıyla mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı,kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtları hertürlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11 - Gizlilik

BAYİ, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeble olursa olsun sona ermesinden sonra www.mobilcom.com.tr sitesiyle ilgili hiçbir bilgiyi şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.MOBİLCOM, BAYİ'nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verildiğinin tespiti

halinde işbu sözleşmeyi derhal fes edeceğini BAYİ bu konuda MOBİLCOM'un uğrayacağı bütün zararlarıtazmin edeceğini kabul eder.

12 - Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerdeyse Türk kanunları (BK, TTK HUMK, MK vb...) uygulanacaktır.

13 - Yetki mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14 - Geçerlilik Süresi

www.mobilcom.com.tr  Resmi Bayilik sözleşmesi, Ek-1'de bulunan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasıyla yürürlüğe girer. MOBİLCOM veya BAYİ dilediği zaman noter kanalıyla bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bu sözleşmeyi imzalamamış Bayiler, Resmi Bayi sıfatına haiz olamaz ancak Bölgelerine satış yapabilmek amacıyla MOBİLCOM'dan BAYİ fiyatından alım yapabilir. (Bayi fiyatından mal alabilmek için ilk alışverişte ve tek seferde peşin veya Kredi Kartı ile, kendi ithalatımız olan telsiz aksesuarlarından, (telsizler ve KDV hariç)  1.000YTL'lik alım yapılmalı, ayrıca Aday Bayiye ait, İmza Sirküleri, Kuruluş anındaki Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhasının Firmamıza gönderilmesi gereklidır)   

15 - Tebligat

Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalıyla bildirmedikçe mevcut adreslerinden yapılan

tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

İşbu sözleşme 15 (on beş) maddeden ve 1 (bir)nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekiyle birlikte

taraflarca okunarak ...... / ...... / 200 ... tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

: ..... / ...... / 200

: MOBİLCOM HABERLEŞME-HAYRİ LEVİ Kaşe ve İmza

Tarih

Firma

Yetkili : ......................................................

: .................................................... Kaşe ve İmza

Tarih : ...../..... /200

Firma

Yetkili : ....................................................

Ek-1 : MOBİLCOM - www.mobilcom.com.tr    Başvuru formu EK-1

MOBİLCOM BAYİ BAŞVURU FORMU

Şehir ........................................

Vergi No: .............................

Firma bilgileri :

Ticari unvan :.........................................................................

Telefon 0(........) ..............................................................

Fax 0(........) ..............................................................

Fatura adresi :........................................................................

Posta kodu ......................

Vergi dairesi ....................

Kaşe ve İmza

Başvuru sahibinin :

Adı Soyadı :..........................................................................

Ünvanı :..........................................................................

E-mail : ........................................................................

NOT : Başvuru sonrasında cari kodu ve şifresi bu mail adresine gönderilecektir.

Tarih :...... / ....... / ..........

Şirket :...........................

Yetkili :...........................

 
 
MOBİLCOM HABERLEŞME-HAYRİ LEVİ
Banka Seçenekleri
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 20 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 35872594
e ticaret neticaret eticaret