Ön Bilgi açıklaması:

MOBİLCOM HABERLEŞME Ön Bilgi Formu

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

MOBİLCOM HABERLEŞME - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

1.SATICI:

Ünvanı

: MOBİLCOM HABERLEŞME-HAYRİ LEVİ

(Bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Adresi

: Cumhuriyet Mah. Bostan Sok. Çevik Apt. No:8 K1 D.3 Antakya-Hatay-31040

Telefon

: 0326-2165847 / 0554-5714488

E-Posta Adresi

: satis@mobilcom.com.tr ,  [email protected]

Web Site adresi

www.mobilcom.com.tr

2.SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ :

#URUN_LISTESI#

Kargo Ücreti

: #KARGO_BEDELI# "

"500 TL üzeri KARGO BİZDEN” kampanyası (belli ürünler için) sadece Yurtiçi Kargo ve MNG ile gönderilerde geçerlidir".

Peşin Satış Tutarı

: #SIPARIS_PESIN#

Ödeme şekli

: #ODEME_SEKLI#

Satış Tutarı

: #SIPARIS_BEDELI#

#FARK_ETIKETI#

: #FARK_BEDELI#

Teslimat Adresi

: #TESLIMAT_ADRESI#

Teslim Edilecek Kişi

: #TESLIM_EDILEN#

Fatura Adresi

: #FATURA_ADRESI#

3.VAATLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.ÖDEME ŞEKLİ: Ödemeler; Kredi Kartı, Eft/Havale, ile yapılabilmektedir.

5.TESLİMAT VE İFA: Ürünün teslimi alıcının talep ettiği adreste kargo aracılığıyla kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat tutarı 2. Maddede belirtilmiştir. Teslimat; mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Satıcı, yasal süre olan 30 gün içerisinde ürünü alıcıya teslimini sağlamak zorundadır. Bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. (Uygulamada teslim süresi ortalama 3-4 iş günü olmaktadır. Ancak yasal süre olan 30 gün içerisinde teslimi taahhüt edilmektedir.)

6.CAYMA HAKKININ KULLANIMI: Alıcı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Ancak bu durumda iade edilecek ürünün, orijinal amabalajında, tüm akasesuarları ile teslim edilmesi ve hiçbir şekilde son kullanıcıya satışını engelleyecek durumların söz konusu olmaması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 8. maddede belirtilen Ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün kargo/PTT ile teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

7.CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER: Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar (Kulaklık/Mikrofonlar, Bilgisayar Programları, İçerisinde Orijinal Program yüklü gelen Bilgisayarların, program bozulması nedeniyle iade edilenler, Ambalajı açılıp kullanıldığı tespit edilen bilumum ürünler, Frekansa göre kesilmiş Antenler), Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ve niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

8.İLETİŞİM ÜCRETLERİ: Her nevi iletişim bedeli Alıcıya aittir.

9.TALEP VE ŞİKÂYETLERİN İLETİLMESİ: Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Alıcı, 4882 S. K. ile değişik 4077 S.K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Satış sözleşmesi:

www.mobilcom.com.tr KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme tarafları, Cumhuriyet Mah. Bostan Sok. Çevik Apt. No:8 K1 D:3 Antakya-Hatay-31040 adresinde mukim MOBİLCOM HABERLEŞME-Hayri Levi

(Bundan böyle MOBİLCOM olarak anılacaktır) ile

……………………………………………………………………………………………………………………………

………….adresinde mukim …………………………………

.………………………………………………………………………………………………

(Bundan böyle MÜŞTERİ/BAYİ diye anılacaktır) arasında yazılı şartlarla ….. / …... / 200…. Tarihinde tanzİm ve imza edilmiştir.

www.mobilcom.com.tr

2- Tanımlar

MOBİLCOM’un internet üzerinde www.mobilcom.com.tr adresinden ve ilerde duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet üzerinden müşterilerine mal satışı yaptığı sanal ortamdır.

3- Sözleşmenin Onaylanması

www.mobilcom.com.tr sözleşmesi, MÜŞTERİ sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz okuduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir.

a-) Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi ) durumlarda, bilginin hatalı ve noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğin sona erebileceğini,

b-) Müşterinin mobilcom.com.tr’ye erişim için kendisinin belirlediği ve sisteme girdiği  şifrenin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifreyle yapacağı işlemlerin kendi adına yapıldığını

c-) www.mobilcom.com.tr'de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının MOBİLCOM'a veya hizmet alınan servise ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalayıp dağıtmayacagını,

d-) Sistem üzerindeki Satın alma işlemini geçerliliği ve limiti onaylanmış kredi kartı aracılığıyla veya nakit olarak siparişini takip eden bir tam iş günü içerisinde yapmak zorunda olduğu aksi halde siparişinin iptal edilebileceğini,

e-) www.mobilcom.com.tr'dan elde edeceği her türlü bilginin kullanıcıya özel olduğu ve bu bilgilerin üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle paylaşmayacağını,

f-)  Yukarıda verilen kurallara aykırı davrandığı takdirde MOBİLCOM’un hiçbir ihtara gerek kalmaksızın www.mobilcom.com.tr üyeliğine son verme hakkının olduğunu kabul eder.

g-) Sunulan hizmetlere MOBİLCOM tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi , değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda

     MOBİLCOM’un uğrayabileciği tüm zararları tazmin etmeyi,

h-) Tehdit edici, ahlakdışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslar arası anlaşmalara aykırı ve ticaretle ilgisiz mesajlar göndermemeyi,

i-)  www.mobilcom.com.tr servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcıların rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MOBİLCOM’dan tazminat talep etmemeyi, 

j-) Kurallara aykırı davranıldığı takdirde MOBİLCOM'un, hiçbir ihtara gerek kalmadan, gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

k-) Mal teslimi sırasında, istenildiği takdirde, geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde. ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5- MOBİLCOM’un yükümlülükleri

a-) MOBİLCOM, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek MÜŞTERİ/BAYİ’lerine teslim eder. Ancak MOBİLCOM dışında veya MOBİLCOM’un bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

b-) MOBİLCOM, www.mobilcom.com.tr de yer alan bilginin, MOBİLCOM dışı kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu değildir. Ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami cabayı gösterir.

c-) MOBİLCOM,  Müşterilerin şifrelerine hiçbir zaman müdahale etmez, değiştirmez veya silmez  Müşteri tarafından şifrenin kaybedilmesi durumunda talep edilmesi durumunda eski şifre iptal edilerek yenisi MOBİLCOM tarafından oluşturulur ve MÜŞTERİ nin daha önceden ve üyelik yaptığı esnada belirlenmiş olduğu e-posta adresine tekrardan gönderilir. Bu şifrenin daha sonra Müşteri tarafından yeniden kendi istediği şifre ile değiştirilmesi tavsiye edilir.

d-) MOBİLCOM, kendi ürettiği, ithal ettiği veya satın aldığı belge, yazılım tasarım,grafik vb…eserlerin mülkiyet ve mülkiyetlerinden doğan telif haklarına sahiptir.

e-) Malların www.mobilcom.com.tr’de teşhir edilmesiyle MOBİLCOM, malların stokta bulunmasını taahhüt etmez. Stokta olmayan malların teslim süresi veya ön sipariş için MOBILCOM'a telefon, e-posta ile danışılması gereklidir.

f-) www.mobilcom.com.tr'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellikleri bilgilerini değiştirme yükümlülüğü MOBİLCOM’a aittir. Fiyat ve ürün özellikleri bilgilerinde hata oluştuğu takdirde MOBİLCOM hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına/kartına iade edebilir.

g-) MOBİLCOM ileride www.mobilcom.com.tr adresinden yararlanmak isteyen Müşteri/Bayilerden elektronik ortamda sözleşmenin Mevcut halini yada yeni halini onaylamalarını isteyebilir.onaylanmaması halinde müşteri/Bayilerinin işlem yapmasını durdurabilir.

6- Kredi Kartı Kullanımı: BAYİ’nin sipariş ödemelerini kredi kartları ile gercekleştirmeleri istemesi durumunda BAYİ öncelikle şirkete ait kredi kartlarını kullanabilecektir, eğer şirkete ait kredi kartı mevcut değilse, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını kullanabileceklerdir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda MOBİLCOM ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan BAYİ’ye yapacak bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı BAYİ sorumlu olup ve MOBİLCOM’un hiçbir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

7- Mal Teslimatı: MOBİLCOM, bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi veya üçüncü şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı MOBİLCOM’un tasarrufundadır ve Müşteri’ye önceden genel çerçevesi belirtilmek şartıyla değiştirebilir..(Halihazırda sevkiyatlar, anlaşmalı olduğumuz MNG Kargo ve Yurtiçi Kargo ile  aksi belirtilmedikçe ve özel alımlar hariç  "Alıcı ödemeli" sevk edilir) Sevk süreleri stoktaki malzemeler için 2-4 iş günü, (Pazartesi-Cuma mesai günlerimizdir), stokta olmayan ürünler için, yazılı tekliflerimizde belirteceğimiz süreler içerisinde yapılır.

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı anında, müşteri sistemde belirtilen adreste bulunmazsa, müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılabilir veya telefonla ulaşmaya çalışılabilir. Müşteri 1 gün içinde kargo şubesini aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığında gerçekleşir. veya müşteri Kargo firmasının teslimat Şubesinden bizzat kimliğiyle gidip siparişi teslim alabilir. Müşteri 1 gün içersiinde aramadığı takdirde ürün kargo tarafından iade gönderilebilir.  Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti  MÜŞTERİ/BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılan siparişlerdeyse kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini MOBİLCOM ile anlaşmalı kargo şirketinin gerçekleştirmediği siparişlerde taşıma şartları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. MOBİLCOM tarafından Sevk edilen siparişlerin, kargo görevlisinin önünde Müşteriye teslimi anında, Müşteri veya teslim alan kişi tarafından, ürünlerin sağlam olup olmadığı kontrol etmesi gerekir. Ürün eksik veya hasarlıysa ürünleri teslim almayıp tutanak tutması ve bu tutanağın bir suretini kargo paketine ekleyerek iadesi gereklidir. Tutanak tutulmadan "hasarlı veya eksik" olduğu iddia edilen ve iade edilen kargo paketleri MOBİLCOM tarafından kabul edilmez, ürün bedeli iade edilmez. 

8-  Ürün İadesi : İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarına dair tebliğ’in T.T.K, B.K ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumuyla geri vermek şartıyla teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, MOBİLCOM tarafından geri alınacak, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan MOBİLCOM kendinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9- Kayıtların geçerliliği: 

MÜŞTERİLER, sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklardan her iki tarafında defter kayıtlarıyla, e-posta ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı,kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtları hertürlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Gizlilik : MÜŞTERİ/BAYİ, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeble olursa olsun sona ermesinden sonra www.mobilcom.com.tr sitesiyle ilgili hiçbir bilgiyi şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. MOBİLCOM, BAYİ’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verildiğinin tespiti halinde işbu sözleşmeyi derhal fes edeceğini, MÜŞTERİ/ BAYİ bu konuda MOBİLCOM’un uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder.  www.mobilcom.com.tr sitesini ve e-posta sunucularını barındıran "Ticimax" firması olup, Müşteri/Bayi bilgilerinin kendileri tarafından 3.şahıslara aktarılması durumunda "MOBİLCOM" hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11- Uygulanacak Hükümler: Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerdeyse Türk kanunları (BK, TTK HUMK, MK vb…) uygulanacaktır.

12- Yetki mahkeme ve İcra Daireleri: İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Hatay/Antakya Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13- Geçerlilik Süresi: www.mobilcom.com.tr Resmi Bayilik sözleşmesi, Ek-1’de bulunan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasıyla yürürlüğe girer. MOBİLCOM veya BAYİ dilediği zaman noter kanalıyla bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bu sözleşmeyi imzalamamış Bayiler, Resmi Bayi sıfatına haiz olamaz ancak Bölgelerine satış yapabilmek amacıyla MOBİLCOM'dan BAYİ fiyatından alım yapabilir. (Bayi fiyatından mal alabilmek için ilk alışverişte ve tek seferde peşin veya Kredi Kartı ile, kendi ithalatımız olan telsiz aksesuarlarından, (telsizler hariç) KDV hariç 5.000TL'lik alım yapmaları, ayrıca Aday Bayiye ait, İmza Sirküleri, Kuruluş anındaki Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhasının Firmamıza gönderilmesi gereklidır). Bayilerin www.mobilcom.com.tr sitesinden indirimli alışveriş yapabilmelerini teminen, satın alacakları ürün/ürünler için sitede kısa süreli anlık indirim uygular ve sepete atılan ürünün ödemesi tamalanıp kesin sipariş oluşturulduktan sonra, satın alınan ürünün fiyatı Mobilcom tarafından liste fiyatı olarak tekrardan uygulanır. Satın alma süresi, BAYİ'nin alım talebini Mobilcom'a bildirdikten sonra max 1 saat içerisinde yapılmalıdır. Bu sürenin bitimini müteakip fiyat orijinal perakende satış fiyatına döndürülür.

14- Tebligat: Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalıyla bildirmedikçe mevcut adreslerinden yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

İşbu sözleşme 14 (on dört) maddeden ve 1 (bir)nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekiyle birlikte taraflarca okunarak …… / …… / 200 … tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

 MOBİLCOM HABERLEŞME-HAYRİ LEVİ

Kaşe ve İmza

Tarih

-------------------------------------------------

Firma Ünvanı,.....................................................Yetkili ad, soyad: ………………………………………………

: ……………………………………………. Kaşe ve İmza

Tarih : …../….. /200

 

Ek-1 : MOBİLCOM - www.mobilcom.com.tr Başvuru formu EK-1

MOBİLCOM BAYİ BAŞVURU FORMU

Şehir ………………………………….

Vergi No: ………………………..

Firma bilgileri :

Ticari unvan :……………………………………………………………….

Telefon 0(……..) ……………………………………………………..

Fax 0(……..) ……………………………………………………..

Fatura adresi :………………………………………………………………

Posta kodu ………………….

Vergi dairesi ………………..

Kaşe ve İmza

Başvuru sahibinin :

Adı Soyadı :………………………………………………………………..

Ünvanı :………………………………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………………

NOT : Başvuru sonrasında cari kodu ve şifresi bu mail adresine gönderilecektir.

Tarih :…… / ……. / ……….

Şirket :………………………

Yetkili :………………………

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR